Kada sam bio mlad stvarno nisu puno polagali nade u mene. Ali, nadu je polagao Onaj koji me i htio da se dogodim u ovom svijetu. Pogledajte ovaj kratki video iz golfa1.